06-24375268       info@personaltrainerforhealth.nl            

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERSONAL TRAINER FOR HEALTH PER 1 NOVEMBER 2012

ARTIKEL 1 DIENSTEN

Wanneer u de diensten van Personal trainer for Health inhuurt is dat óf voor een losse les óf voor een 12 weken abonnement. De dienst betaald u altijd vooraf mits anders is overeengekomen. Er is geen mogelijkheid om het abonnement tussentijds te beëindigen mits er speciale redenen zijn volgens Personal trainer for Health.

ARTIKEL 2 AFZEGGING SESSIE

Sessies moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders zal de sessie worden doorberekend mits een speciale reden.

ARTIKEL 3 PRIVACY

Informatie die privé is wordt niet verspreid door Personal trainer for Health mits anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 WANBETALING

U betaald vooraf aan de dienst het afgesproken bedrag. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

Personal trainer for Health mag ten alle tijden de prijzen veranderen.

ARTIKEL 6 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De trainingen bij Personal trainer for Health geschiedt geheel op eigen risico. Personal trainer for Health wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

ARTIKEL 7 CONFORMERING OVEREENKOMST

De klant verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de door Personal trainer for Health opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren.

ARTIKEL 8 OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Personal trainer for Health beoordeeld.